Què es l’AMPA i què suposa formar-ne part?

L’AMPA és l’associació voluntària de les famílies del centre educatiu Antoni Vilanova que té com a objectiu general promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.​

En aquest moment està formada per 15 pares i mares de l’escola i una tercera part d’aquests finalitzen la seva contribució a l’AMPA, de tres cursos de duració.

QUÈ SUPOSA FORMAR PART DE LA JUNTA DE L’AMPA?

L’AMPA funciona a través de comissions de treball formades per 3, 4 o 5 persones, segons el volum de treball o les necessitats de cadascuna.

Cada comissió funciona amb certa autonomia tot i que les decisions cabdals es decideixen a les reunions de junta de manera democràtica.

Segons la teva disponibilitat, motivació, horaris laborals o situació personal… pots incloure’t en una o una altra comissió. Algunes d’elles necessiten un treball més continuat i intens mentre que altres prenen rellevància en determinants moments del curs.

Es fan una a dues reunions de Junta per trimestre, on es prenen els acords pertinents o es voten decisions en un ambient distès i de bon clima propicis per la bona marxa de l’associació.

Et necessitem! Ara és un bon moment per formar-ne part, perquè no?