QUE ÉS L’AMPA?

L’AMPA és l’associació voluntària de les famílies del centre educatiu Antoni Vilanova que té com a objectiu general promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.​

Perquè és bo participar en l’AMPA?

 • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els fills i filles van més a gust a l’escola i estudien amb més ganes.
 • Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat de l’educació dels fills i filles.
 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i propostes i també ajudar-vos mútuament.
 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.
 • Perquè tota la comunitat educativa podrà conèixer la diversitat cultural i lingüística de l’escola.

De quines maneres hi pots participar?

 • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessiten mares/pares voluntaris.
 • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels fills i filles.

Quina finalitat té una AMPA?

 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.
 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès  de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida de migdia, l’adquisició i distribució de llibres de text…
 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives.
 • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures.
 • Fer propostes per a la formació de mares i pares.

Quines activitats pot organitzar una AMPA?

 • Classes de reforç escolars.
 • Col·laboració amb l’empresa que gestiona el casal d’estiu.
 • Activitats extraescolars (esportives, culturals, idiomes…).
 • Activitats de formació per a les mares i pares.
 • Organització de festes tradicionals o escolars (carnestoltes, festa de fi de curs, Sant Jordi…).
 • Col·laborar en l’acollida del migdia, l’adquisició i distribució de llibres de text…
 • Col·laborar amb l’escola en activitats com ara excursions, sortides al teatre…

Com pots contactar amb l’AMPA de l’escola?