Anglès

La necessitat d’adquirir i dominar la llengua anglesa en un futur proper per als nostres fills ens ha portat a dissenyar una forma divertida i innovadora perquè els nens no vegin l’activitat com una activitat curricular més sinó que la trobin motivadora i divertida per a això usem recursos d’internet des de jocs, videos, test gramaticals, speaking, etc; utilitzant ordinadors com a suport aconseguim que sigui més divertit per als nens aconseguint un major grau de motivació augmentant per tant el grau de coneixements adquirits.