Entrega de llibres i factures

El propers dies 5, 6 i 7  de setembre es farà l’entrega de les factures, llibres i material. L’horari serà de 18:30 a 20h i es farà a la sala de psicomotricitat de l’escola.

Aprofitem l’avinentesa per comunicar-vos que es farà el servei d’acollida del matí (de 8 a 9h) per atendre les vostres demandes i necessitats com a famílies. (Clica aquí per obtenir més informació sobre el servei d’acollida).

Durant aquests dies, doncs, també podeu fer entrega de les butlletes d’inscripció per l’hora d’acollida del matí (de 8 a 9h) o del migdia (de 12h a 13h).

Com cada any, us entregarem dues FACTURES:

  1. La factura de l’AMPA que inclou:  la quota de la reutilització, l’agenda (pels cursos que la necessiten), recursos didàctics, recursos informàtics, l’assegurança d’accidents i la quota de l’AMPA. L’import s’ha d’ingressar al número de compte de l’AMPA indicat en la mateixa factura (recordeu de posar número de la factura i nom de l´alumne).
  2. La factura de l’escola  que inclou el material escolar i altres conceptes que s’hi detallen. El total s’ha d’ingressar al número de compte de l’ESCOLA indicat en la mateixa factura (recordeu de posar nom de l´alumne i el curs).

Recordeu que cal portar els justificants dels pagaments + la factura perquè us puguem fer entrega del material!