El projecte de Patis

Els patis escolars representen, pràcticament,  el primer espai públic que viuen i experimenten els infants. El disseny i les característiques d’aquests espais, així com la seva gestió i els usos que s’hi fomenten, transmeten missatges i aprenentatges que influeixen notablement en les conductes i comportaments dels nens i les nenes.

En moltes ocasions, els patis escolars no estan dissenyats i pensats convenientment. Tot i ser espais de gran rellevància, solen ser zones dures i estàndards que no reflecteixen els desitjos i les necessitats dels alumnes i de la comunitat escolar en general.

Es fa necessari, doncs, “repensar” els espais de l’escola en general i del pati en particular com un eix vertebrador de continguts i valors transversals, a través d’un procés on l’alumne ha de ser el protagonista. D’aquí sorgeix la proposta de dur a terme un procés participatiu per analitzar, tornar a dissenyar i transformar el pati de l’escola.

Per tal d’aconseguir-ho es va crear una Comissió de treball, que es reuneix cada dues setmanes aproximadament, formada per membres de l’AMPA, l’equip directiu, membres del claustre i altres pares i mares de l’escola.

Aquesta comissió va canalitzant i guiant el projecte en sí amb el suport  i l’ajut puntual de moltes famílies ja sigui ajudant a les jornades de treball que s’organitzen, oferint coneixements tècnics, aportant eines, vegetació o maquinària agrícola, o cedint elements com bótes de vi, entre altres.

Durant aquest curs escolar la Comissió seguirà treballant per continuar millorant els nostres espais escolars.

Si tens interès en saber més sobre el projecte, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.