Dansa

DANSA (families)

El principal objectiu d’aquesta extraescolar és gaudir de la dansa, del moviment, de l’expressió corporal a través d’aquest mitjà i donar als alumnes eines de creixement personal utilitzant les tècniques de la dansa clàssica i dansa creativa. Transmetre els valors del treball, l’esforç, la responsabilitat i la sensibilitat envers l’art en general formen també part de la nostra proposta pedagògica.

Inciació a la dansa (P4-P5)

En aquesta àrea es pretén introduïr els infants més petits en el món de la dansa treballant a través del joc: la coordinació, el ritme, la musicalitat, la flexibilitat, la força i el control del cos. La dansa es converteix en un instrument de comunicació, diversió i sociabilització aprenent també valors positius de relació amb els companys i preparant els infants per a les futures classes de dansa.

Dansa Clàssica (1r-3r)

La dansa clàssica és la base de totes les altres especialitats. Es comença fent un treball exhaustiu a la barra i després es fan exercicis de centre: diagonals, girs, adagis, alegros petits, grans salts… En grups més avançats es comença a fer un treball de puntes.

DIA:           DIMARTS

HORARIS:

17’15h-18’15h Grup de P4 i P5

18’15h-19’15h Grup de 1r a 3r