Iniciació a la dansa clàssica

Grup P3 – P5: Dansa Creativa
En aquesta àrea es pretén introduir els infants més petits en el món de la dansa treballant a través del joc: la coordinació, el ritme, la musicalitat, la flexibilitat, la força i el control del cos. La dansa es converteix en un instrument de comunicació, diversió i socialització aprenent també valors positius de relació amb els companys i preparant els infants per a les futures classes de dansa.

Grup 1r – 3r: Dansa Clàssica
La dansa clàssica és la base de totes les altres especialitats. Es comença fent un treball exhaustiu a la barra i després es fan exercicis de centre: diagonals, girs, adagis, alegros petits, grans salts… A través d’aquest estil s’aconsegueixen varies qualitats corporals: un control total del cos, força, equilibri, elasticitat, a més d’una connexió de la ment amb el propi cos, la consciència corporal.