Robòtica

La robòtica educativa ha arribat a les nostres escoles per quedar-s’hi. La robòtica permet als estudiants treballar com a joves científics, enginyers, matemàtics i escriptors, posant al seu abast les eines, condicions i tasques necessàries per dur a terme projectes de diferents camps. La robòtica ajuda als alumnes a pensar amb creativitat, desenvolupar habilitats de
vocabulari i comunicació, establir vincles entre causa i efecte , reflectir com buscar respostes i imaginar noves possibilitats, generar idees i treballar per fer-les realitat, realitzar comparacions canviant factors i observant o mesurant els efectes, realitzar observacions i mesures sistemàtiques, pensar amb lògica i crear un programa per produir un comportament específic, escriure i presentar històries creatives utilitzant models per aconseguir efectes visuals i dramàtics. La construcció d’un robot educatiu requereix mobilitzar, a partir d’experiències científiques tecnologies concretes, coneixements de mecànica, coneixements d’electricitat, coneixements d’electrònica, i coneixements d’informàtica.

Robots adaptats a cada edat (bee-bot, WeDo 2.0 , Mindstorms EV3) i sempre tenint en compte que ha de ser divertida.